Lưu trữ thẻ: hướng dẫn nhặt lông yến

Hướng dẫn các bước nhặt lông yến nhanh và sạch nhất

Nhặt lông yến là công đoạn quan trọng trong quá trình sơ chế tổ yến. Sau đây Yến Sào Hào Yến xin chia sẻ bài hướng dẫn các bước nhặt lông yến để sơ chế tổ yến thô (còn lông) thành yến tinh (yến sạch) đơn giản, dễ thực hiện, nhanh và sạch lông. Bước […]