Hàm lượng dinh dưỡng tổ yến tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

Nhiều người cho rằng yến sào các vùng do điều kiện thổ những, khí hậu, tự nhiên… khác nhau nên yến sào mỗi vùng có hàm lượng dinh dưỡng khác nhau, dưới đây là bài nghiên cứu khoa học So sánh hàm lượng chất dinh dưỡng yến sào các vùng tại Việt Nam cụ thể là tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

Bài nghiên cứu khoa học về hàm lượng dinh dưỡng yến sào tại các khu vực của Việt Nam này được thực hiện bởi

Than Thi My Linh, Hoang Le Son và Huynh Mai Minh Ai

– Khoa Hóa sinh Ứng dụng, Trường Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc tế Việt Nam
Đại học Quốc gia, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Trường Công Nghệ Thực Phẩm, Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tác giả đóng góp
Công việc này được thực hiện với sự hợp tác của tất cả các tác giả. Nhóm tác giả TTML và HMMA thực hiện
tìm kiếm tài liệu, thực hiện tất cả các thí nghiệm, viết giao thức và viết bản thảo đầu tiên của bản thảo. Tác giả HLS lên ý tưởng, giám sát nghiên cứu, viết và sửa lại bản thảo.
Tất cả các tác giả đã đọc và phê duyệt bản thảo cuối cùng
Nhận ngày 28 tháng 12 năm 2018
Được chấp nhận ngày 11 tháng 1 năm 2019
Xuất bản ngày 24 tháng 1 năm 2019

Mục đích bài nghiên cứu khoa học:

Tổ yến ăn được nổi tiếng là thực phẩm tốt cho sức khỏe và y học cổ truyền của Trung Quốc. Tổ yến ăn được được làm từ chất tiết nước bọt của loài chim yến, chi Aerodramus, có môi trường sống là các nước Đông Nam Á. Nghiên cứu này báo cáo về hàm lượng dinh dưỡng của tổ yến ăn được từ hai nguồn khác nhau – tổ yến nuôi trong nhà (tỉnh Long An và Kiên Giang) và tổ yến hang động (tỉnh Khánh Hòa) ở Việt Nam.

Phương pháp luận:

Mẫu được thu thập từ ba vùng được chọn khác nhau của Việt Nam.
Việc xác định hàm lượng protein, lipid và carbohydrate được thực hiện bằng Phương pháp chính thức của AOAC 2001.12 (2005), AOAC Official Method 986.25 (2012) và FAO (1986), tương ứng. Trong khi đó, Phân tích axit amin được thực hiện bằng sắc ký khí Shimadzu được trang bị đầu báo ion hóa ngọn lửa (GC-FID 2010) (EZ: faastTM USER’S MANUAL).

CHI TIẾT BÀI NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

1. GIỚI THIỆU

Tổ yến ăn được (EBN) được tạo ra bởi nước bọt từ hai tuyến nước bọt dưới lưỡi của Aerodramus swiftlet. Trong mùa sinh sản và làm tổ, chim yến đực nặng 7 đến 20 g tiến hành làm tổ trong khoảng 35 ngày. Môi trường sống của chúng chỉ có ở Đông Nam Bộ
Các nước Châu Á. Theo tài liệu Trung Quốc cổ đại, EBN được sử dụng như một món ăn ngon và là một thành phần quan trọng trong y học cổ truyền để duy trì sức khỏe nói chung, giảm hen suyễn và cải thiện hệ thống miễn dịch [1].

Một nghiên cứu trước đây đã báo cáo sự hiện diện của yếu tố tăng trưởng biểu bì EBN [2], yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phân chia tế bào và tái tạo tế bào [3]. Ngoài ra, axit sialic được tìm thấy trong EBN [4] thể hiện tác dụng tích cực trong việc ức chế nhiễm vi rút cúm [5]. Lợi ích sức khỏe của EBN cũng được báo cáo trên nhiều nghiên cứu sâu rộng như tăng sinh tế bào gốc có nguồn gốc từ mỡ người [6], tăng sinh tế bào Caco-2 [7], và bảo vệ tế bào chondrocytes ở người [8].

Theo truyền thống, EBN được thu hoạch trong các hang động biển trên các đảo và dọc theo bờ biển (tổ yến trong hang động) trong khi các nhà yến sản xuất EBN (tổ yến nuôi trong nhà) được thiết lập dựa trên một số yếu tố chính như sự sẵn có của quần thể chim yến, vùng kiếm ăn hoặc đặc tính lý hóa của môi trường xung quanh nhà ở (độ ẩm, cường độ ánh sáng, nhiệt độ, v.v.). Trên thị trường, giá tổ yến trong hang cực kỳ cao hơn so với tổ yến nuôi trong nhà. Điều này có thể là do niềm tin của người tiêu dùng vào các giá trị dinh dưỡng. Trong nghiên cứu liên quan, các nhà khoa học nhận thấy rằng hàm lượng dinh dưỡng cơ bản của EBN là protein (62,0 – 63,0%), carbohydrate (25,62 – 27,26%) và lipid (0,14 – 1,28%) [9]. Gần đây, một số nghiên cứu cũng đã báo cáo về hàm lượng dinh dưỡng của yến sào nuôi trong nhà và trong hang động từ một số khu vực nhất định ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia [10-11]. Người ta tin rằng thành phần dinh dưỡng khác nhau của EBN phụ thuộc vào nguồn gốc địa lý, điều kiện môi trường, khí hậu và thực phẩm sẵn có [12]. Ở Việt Nam, có rất ít nghiên cứu về hàm lượng dinh dưỡng của EBN và cũng thiếu nghiên cứu về sự khác biệt giữa yến nuôi trong nhà và yến hang. Về những cân nhắc này, nghiên cứu này nhằm đánh giá các thành phần chính của EBN bao gồm protein, carbohydrate, lipid và axit amin từ cả hai loại nguồn EBN – tổ yến nuôi trong nhà và trong hang.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1 Thu thập và Chuẩn bị Mẫu

Các mẫu được thu thập từ ba vùng được chọn khác nhau của Việt Nam. Các tỉnh Long An (LA) và Kiên Giang (KG) là nguồn cung cấp yến nuôi trong nhà phổ biến trong khi Khánh Hòa (KH) là tỉnh nổi tiếng về yến hang (Hình 1). Tổ yến được ngâm với nước cất trong 30 phút và trải qua quá trình loại bỏ lông và các tạp chất khác, sau đó sấy khô trong không khí cho đến khi cần sử dụng tiếp.

2.2 Xác định Protein, Carbohydrate và Lipid

Protein EBN được tiêu hóa và chưng cất bằng hệ thống VAPODEST 30s, và sau đó được phân tích bằng phương pháp Kjeldahl như được mô tả trong AOAC Official
Phương pháp 2001.12 (2005) [13] trong khi phân tích lipid và carbohydrate được thực hiện theo các quy trình được đưa ra bởi AOAC Official Method 986.25 (2012) [14] và FAO [15], tương ứng.

2.3 Xác định axit amin

Phân tích axit amin được thực hiện bằng sắc ký khí Shimadzu được trang bị đầu báo ion hóa ngọn lửa (GC-FID 2010) (EZ: faastTM USER’S MANUAL) [16]. Các mẫu EBN được cân và thủy phân bằng axit clohydric 6 M theo AOAC Official Method 994.12 (2005) [17]. Quá trình phân tách các axit amin được tiến hành trên cột mao quản Zebron ZB-AAA GC (10 m x 0,25 mm x 0,25 μm). Các điều kiện hoạt động như sau: thể tích phun là 1 μL và tốc độ dòng khí mang (nitơ) là 2 mL / phút. Nhiệt độ kim phun được đặt ở 3000C với tỷ lệ phân chia 1:15 và nhiệt độ FID được duy trì ở 300 ° C. Nhiệt độ lò được lập trình từ 110 ° C đến 300 ° C với tốc độ 30 ° C / phút và giữ trong 2 phút. Các axit amin trong mẫu được xác định dựa trên sự so sánh sắc ký giữa chất chuẩn xác thực và được định lượng bằng dung dịch nội chuẩn (Norvaline).

2.4 Phân tích thống kê

Dữ liệu được thu thập ba lần và được báo cáo là trung bình ± S.D. (độ lệch chuẩn) được phân tích bởi R dự án cho gói hệ thống Máy tính Thống kê (phiên bản 3.5.1). Phân tích thống kê được thực hiện bằng cách sử dụng Phân tích phương sai (ANOVA), sau đó là thử nghiệm Tukey. Sự khác biệt giữa các mẫu được coi là có ý nghĩa khi p <0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Protein, Carbohydrate, lipid

Nội dung Số lượng protein, lipid và carbohydrate có trong EBN của ba vùng được chọn được trình bày trong Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng cao nhất được tìm thấy trong EBN của các vùng này là protein (49,4 – 51,17%), tiếp theo là carbohydrate (36,93 – 38,53%) ). Nhìn chung, không có sự khác biệt đáng kể về các thành phần EBN giữa các EBN được thử nghiệm của các vùng được chọn. Tuy nhiên, so với kết quả được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu sử dụng nguồn EBN từ các quốc gia khác, hàm lượng protein của EBN từ các vùng này của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với EBN thu thập từ Malaysia và Indonesia. Các nghiên cứu được thực hiện bởi Marcone (2005) và Hamzal et al. (2013) cho thấy protein là thành phần EBN phong phú nhất, lần lượt chiếm 62,0 – 63,0% và 59,8. Ngược lại, hàm lượng carbohydrate được xác định cao hơn đáng kể so với kết quả của Marcone’s (25,62 – 27,26%) và Hamzal và cộng sự (8,5% đến 16,4%). Trong khi đó, lượng lipid thấp đã được quan sát thấy với tất cả các EBN được thử nghiệm từ các nguồn khác nhau, cả trong nước và nước ngoài. Phần trăm hàm lượng lipid cao nhất đã được tìm thấy trong khoảng 0,14 – 1,28% theo nghiên cứu của Marcone (2005) trong khi nồng độ cực kỳ thấp của hàm lượng lipid đã được đánh dấu trong EBN của các vùng được chọn (0,01 – 0,04%). Tương tự, các xu hướng tương tự đã được ghi nhận bởi Hamzal et al. (2013) vì hàm lượng lipid được xác định trong khoảng từ 0,01 đến 0,07%.

Hàm lượng protein Carbohydrate lipid tổ yến tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

Bảng 1: So Sánh hàm lượng Protein, Carbohydrate và Lipid của tổ yến tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

3.2 Hàm lượng axit amin

Xác định và định lượng EBN amin của mỗi vùng được trình bày trong Bảng 2 và Hình 2 (A, B và C). 15 axit amin bao gồm 7 axit amin thiết yếu (histidine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine, threonine và valine) được tìm thấy trong nhà yến nuôi trong nhà, trong khi 17 axit amin bao gồm 8 axit amin thiết yếu (histidine, isoleucine, leucine, lysine , phenylalanin, threonine, valine và methionine) đã được xác định với tổ yến hang động. Các axit amin chính được tìm thấy trong EBN được thử nghiệm là proline (3,68 – 4,69%), tiếp theo là axit aspartic (3,58 – 4,52%) và serine (3,74 – 4,09%) trong khi lysine được công nhận là axit amin có số lượng thấp nhất (0,74 % – 0,87%) có trong các EBN của các vùng được chọn. Nhìn chung, không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng axit amin EBN của các vùng được chọn, ngoại trừ isoleucine và proline. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng methionine và 4- hydroxyproline chỉ có trong tổ yến hang với số lượng rất ít (tương ứng là 0,24 và 0,34%) (Hình 2) trong khi hai loại axit amin này hoàn toàn không được tìm thấy từ cả hai nhà nuôi yến sào (Long An và Kiên Giang) có thể được coi là một trong những yếu tố chính góp phần tạo nên sự khác biệt giữa yến sào nuôi trong nhà và yến sào trong hang.

Hàm lượng axit amin tổ yến tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

Bảng 2: So Sánh hàm lượng Axit amin của tổ yến tại Long An, Kiên Giang và Khánh Hòa

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà Long An

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà tại Long An

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà tại Kiên Giang

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà tại Kiên Giang

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà tại Khánh Hòa

Biểu đồ hàm lượng axit amin tổ yến nuôi trong nhà tại Khánh Hòa

Hình 2. Biểu đồ của hàm lượng axit amin từ EBN của ba vùng được chọn ( Long An, Kiên Giang, và Khánh Hòa). Methionine và 4-hydroxyproline (hình vuông màu đỏ) chỉ có trong tổ yến hang động từ Khánh Hòa

Kết quả:

Kết quả phân tích cho thấy thành phần phong phú nhất được tìm thấy trong tổ yến ăn được này là protein (49,43 – 51,17%), tiếp theo là carbohydrate (36,93 – 38,53%) và lipid (0,01 – 0,04%). 15 axit amin bao gồm 7 axit amin thiết yếu được tìm thấy trong tổ chim nuôi trong nhà trong khi mười bảy axit amin bao gồm tám loại thiết yếu được xác định trong tổ yến hang động.
Proline (3,68 – 4,69%), axit aspartic (3,58 – 4,52%) và serine (3,74 – 4,09%) là các axit amin chính được tìm thấy trong cả yến sào nuôi trong nhà và trong hang động trong khi lysine được tìm thấy là hàm lượng thấp nhất ( 0,74 – 0,87%). Methionine và 4-hydroxyproline chỉ có trong tổ của loài chim trong hang.

Kết luận:

Tổ yến hang động và tổ yến nuôi trong nhà và trong hang tại các vùng được chọn của Việt Nam không có sự khác biệt đáng kể về thành phần dinh dưỡng cơ bản liên quan đến hàm lượng protein, carbohydrate và lipid (p> 0,05); Tuy nhiên, chất lượng và số lượng của một số axit amin, đặc biệt là sự hiện diện của methionine và 4-hydroxyproline chỉ trong tổ yến hang động có thể được coi là điểm mấu chốt để nhận xét sự khác biệt giữa EBN của hai nguồn khác nhau – tổ yến nuôi trong nhà và tổ yến trong hang. Công việc trong tương lai nên là đánh giá định tính và định lượng các thành phần chức năng như yếu tố tăng trưởng biểu bì và axit sialic trong EBN của các vùng khác nhau, cả tổ yến nuôi trong nhà và trong hang động.

LỢI ÍCH CẠNH TRANH

Các tác giả đã tuyên bố rằng không tồn tại lợi ích cạnh tranh.

Các bạn có thể down load bản nghiên cứu file gốc pdf bằng tiếng anh tại link dưới đây

so-sanh-ham-luong-dinh-duong-yen-cac-vung-tai-viet-nam.pdf

THAM KHẢO

1. Koon LC. Bá tước Cranbrook. Swiftlets of Borneo: Nhà xây dựng tổ yến ăn được. Ấn bản thứ 2. Ấn phẩm Lịch sử Tự nhiên (Borneo);
2012.
2. Kong YC, Keung WM, Yip TT, Ko KM, Tsao SW, Ng MH. Bằng chứng là yếu tố tăng trưởng biểu bì có trong tổ yến (Collocalia). Comp Biochem Physiol. Năm 1987; 87B (2): 221-226.
Liên kết web: 10.1016 / 0305-0491 (87) 90133-7
3. Zainal Abidin F, Chua KH, Ng SL, Mohd Ramli ES, Lee TH, Abd Ghafar N. Ảnh hưởng của tổ yến ăn được (BN) đối với thỏ nuôi
tế bào sừng giác mạc. Thuốc thay thế và bổ sung BMC. 2011; 11 (1): 94,6.
DOI: 10.1186 / 1472-6882-11-94
4. Colombo JP, Garcia-Rodenas C, Guesry PR, Rey J. Tác dụng tiềm năng của việc bổ sung axit amin, choline hoặc axit sialic đối với sự phát triển nhận thức ở trẻ nhỏ. Acta Pædiatr Suppl. Năm 2003; 442: 42-46.
Có sẵn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1651-2227.2003.tb00662.x
5. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. Chiết xuất tổ yến ăn được ức chế sự lây nhiễm vi rút cúm. Nghiên cứu kháng virus. 2006; 70: 140-146.
DOI: 10.1016 / j.antiviral.2006.02.005
6. Roh KB, Lee J, Kim YS, Park J, Kim JH, Lee J, et al. D. Cơ chế của chiết xuất từ ​​tổ yến ăn được gây ra sự tăng sinh tế bào gốc có nguồn gốc từ mỡ của người ”, Bổ sung và Thay thế dựa trên Bằng chứng
Thuốc; 2012.
7. Aswir AR, Wan Nazaimoon WM. Ảnh hưởng của
tổ yến ăn được nhờ sự tăng sinh tế bào Caco-2. Tạp chí Công nghệ Thực phẩm. 2010; 8 (3): 126-130.
8. Chua KH, Lee TH, Nagandran K, Yahaya NHM, Lee CT, Tjih ETT, et al. Chiết xuất từ ​​tổ yến ăn được như một chất bảo vệ chondro
đối với tế bào chondrocytes của người được phân lập từ xương khớp đầu gối: Nghiên cứu trong ống nghiệm. Thuốc thay thế và bổ sung BMC. 2013; 13: 19.
9. Marcone MF. Đặc điểm của loài chim ăn được làm tổ là “Caviar of the East”. Nghiên cứu thực phẩm quốc tế. 2005; 38 (10): 1125–1134.
DOI: 10.1016 / j.foodres.2005.02.008
10. Seow EK, Ibrahim B, Muhammad SA, Lee LH, Cheng LH. Sự khác biệt giữa tổ chim ăn được trong nhà và trong hang động bằng
phân tích hóa học của dữ liệu thành phần axit amin. LWT – Khoa học và Công nghệ Thực phẩm. 2016; 65: 428–435.
DOI: 10.1016 / j.lwt.2015.08.047
11. Hamzah Z, Ibrahim NH, Sarojini J, Hussin K, Hashim O, Le BB. Đặc tính dinh dưỡng của tổ yến ăn được. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Châu Á. 2013; 3 (6): 600-607.
12. Norhayati MK, Azman O, Wan Nazaimoon WM. Nghiên cứu sơ bộ về hàm lượng dinh dưỡng trong yến sào Malaysia. Tạp chí Dinh dưỡng Malaysia. 2010; 16 (3): 389-396.
13. AOAC. Các phương pháp chính thức 2001.12. (2005). Các phương pháp phân tích chính thức của AOAC quốc tế. Ấn bản thứ 18. Gaithersburg, MD, Hoa Kỳ.
14. AOAC. Phương pháp chính thức 986,25 (2012). Các phương pháp phân tích chính thức của AOAC quốc tế. Ấn bản thứ 19. Gaithersburg, MD, Hoa Kỳ.
15. FAO. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp. Sách năm của FAO. La Mã; Năm 1986.
16. EZ: faastTM USER’S MANUAL. Để phân tích axit amin của các chất thủy phân protein bằng GC-FID hoặc GC-NPD. Phụ lục hiện tượng. HOA KỲ.
Có sẵn: http://www.uckynesci.com/image/download2/USER%20GUIDE/Amino%20Acid%20Analysis%20of%20Protein%20Hydr
olysates.pdf
17. AOAC. Phương pháp chính thức 994.12 (2005). Các phương pháp phân tích chính thức của AOAC quốc tế. Ấn bản thứ 18. Gaithersburg, MD, Hoa Kỳ.

 

Yến Sào Hào Yến - Tinh túy Kiên Giang

    Quý khách vui lòng điền vào thông tin dưới đây và nhấn nút "Gửi" chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *